Học viên chính thức

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN CHÍNH THỨC

 • Chứng chỉ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
 • 100% các bài tập được phản hồi và nhận xét cụ thể
 • Được tham gia, đặt câu hỏi tương tác trong buổi Livestream
 • Có cơ hội được tuyên dương tại buổi Bế giảng và nhận phần thưởng từ Thinking School

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CHÍNH THỨC

 • Cần xem đầy đủ 100% các nội dung bài giảng
 • Làm đầy đủ 100% và đúng hạn các bài kiểm tra Quiz, Bài tập cá nhân, Bài tập nhóm
 • Nhận xét và đánh giá các bài tập của các bạn cùng lớp tại DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN: ít nhất 1 người nhận xét 5 bài
 • Tham gia thảo luận, đặt và trả lời các câu hỏi bằng nhận xét (comment) bên dưới các Unit bài giảng: tối thiểu có ít nhất 7 trao đổi
 • Tham gia ít nhất 2/3 SỐ buổi học trực tuyến, không vắng buổi thuyết trình nhóm
 • Đánh giá, nhận xét về khóa học
 • Cần hoàn thành các việc trên trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được tài khoản đăng nhập lớp

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?