Phương thức thanh toán

Sau khi đăng ký khóa học, học viên Thinking School sẽ thanh toán thông qua:Thanh toán trực tuyến bằng các loại thẻ ngân hàng (ATM nội địa hoặc thẻ quốc tế) hoặc cổng thanh toán PayPal có trên website. Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM – E-Banking Để tiến hành […]

Đảm bảo và đánh giá chất lượng

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÁC KHÓA CỘNG ĐỒNG 1.Tuyên bố chất lượng của Thinking School với các khóa cộng đồng Giảng viên là người chịu trách nhiệm đầu tiên và sau cùng về chất lượng khóa học. Giảng viên cam kết cung cấp các khóa học với mức chất lượng cao nhất và trung thực nhất. Thinking School không chịu […]

Học viên dự thính

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN DỰ THÍNH Chứng chỉ THAM GIA KHÓA HỌC Có thể được phản hồi và nhận xét nếu làm bài tập Được xem lại các buổi Livestream YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN DỰ THÍNH Cần xem đầy đủ 100% các nội dung bài giảng Làm […]

Học viên chính thức

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN CHÍNH THỨC Chứng chỉ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC 100% các bài tập được phản hồi và nhận xét cụ thể Được tham gia, đặt câu hỏi tương tác trong buổi Livestream Có cơ hội được tuyên dương tại buổi Bế giảng và nhận phần thưởng […]