Lỗi “Video format not supported”

Thỉnh thoảng, bạn sẽ bắt gặp lỗi này khi đang học với các Video tương tác. Nguyên nhân đến từ trình duyệt web bạn đang sử dụng không tương thích với video. Để khắc phục tình trạng này, bạn vui lòng sử dụng trình duyệt Chorme và cập nhật phiên […]