Hướng dẫn khắc phục lỗi không thể Upload file bài tập

Khi bạn vào Unit bài tập và giao diện hiển thị như hình 1 bên dưới và khi ấn vào “Chọn tập tin” nhưng không được.

Hình 1

=> Bạn vui lòng ngay tại phần này bạn ấn Reload lại trang (F5), sau đó giao diện hiển thị như hình 2 bên dưới thì bạn có thể tiến hành tải file nộp bài bình thường.

Hình 2

Trường hợp bạn đã thử refresh lại trang vẫn không được vui lòng liên hệ:

  1. Dashboard yêu cầu hỗ trợ
  2. Zalo Thinking School: 0909 00 64 09
  3. Fanfage Thinking School: https://www.facebook.com/thinkingschool.vn

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?