Gặp lỗi khi điền vào chỗ trống

1. Mô tả tình trạng

Chào bạn. Khi thực hiện yêu cầu điền vào chỗ trống ở các video tương tác (H5P), có thể bạn sẽ gặp trường hợp mình đã điền đúng theo như đáp án gợi ý nhưng hệ thống vẫn không ghi nhận (xem hình):

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Hệ mã soạn văn bản trên thiết bị của bạn (có thể Unicode tổ hợp, TCVN 3, VNI Windows,..), và Hệ mã của đáp án lưu tại hệ thống TKS chưa tương thích (Hệ mã mặc định là Unicode), mặc dù cùng gõ vào kết quả. Bạn có thể kiểm tra Hệ mã trên thiết bị của bạn bằng cách mở ứng dụng gõ thiết bị của bạn (Unikey, EVkey, v.v..) và mở Bảng mã để kiểm tra.

2. Cách khắc phục

Để khắc phục tình trạng này, chúng ta có 2 cách:

Cách 1: Gõ không dấu ở tất cả các đáp án.

Ví dụ: Đáp án bạn cần điền là “Tư duy”, bạn có thể điền với từ là “Tu duy”.

Cách 2: Mở Unikey/EVkey và chuyển Bảng mã về Unicode, lưu ý cách để dấu mặc định (“túi” thay vì “tuí”).

Đối với Unikey:

Đối với EVkey:

Trường hợp đã thực hiện điều chỉnh nhưng vẫn hệ thống vẫn chưa ghi nhận kết quả, bạn vui lòng gửi tin nhắn hỗ trợ (góc phải, phía dưới giao diện e-learning), kèm theo chi tiết hình ảnh Video đang gặp lỗi, Bảng mã đang sử dụng để TKS kiểm tra và hỗ trợ bạn nhé.

Chúc bạn thành công!

Học vụ./

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?