Học phí bao gồm những gì

Một khóa học của Thinking School cho phép bạn truy cập vào 2 hệ thống:

1/ E-learning: có 3 chức năng chính:
– Là kho chứa toàn bộ nội dung học tập của khóa học (Video bài giảng, Tư liệu đọc thêm, Quiz, bài tập tự đánh giá…).
– Là nền tảng cho phép làm bài tập sau mỗi bài học. Sau khi làm bài, giảng viên bộ môn sẽ nhận xét, phản hồi cụ thể trên từng bài tập của học viên thông qua nền tảng E-learning.
– Là forum cho phép các học viên tự tạo ra chủ đề và thảo luận trực tiếp với nhau. Đồng thời giảng viên cũng sẽ giám sát và hỗ trợ thảo luận nếu cần.

2/ Vietstreaming: Với chức năng chia sẻ màn hình và livestream 2 chiều, hệ thống cho phép học viên và giảng viên tương tác trực tiếp thời gian thực. Các buổi thuyết trình hoặc thảo luận cũng sẽ diễn ra trên hệ thống này

Học viên nếu không thể sắp xếp thời gian tham gia livestream có thể gửi câu hỏi trước. Giảng viên sẽ lưu lại video buổi livestream để học viên xem lại khi có thời gian.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?