Hướng dẫn sử dụng Gift Card của Thinking School

Bạn nhận được Giftcard của Thinking School từ ai đó! Xin chúc mừng bạn.

Giftcard của Thinking School đã được tích hợp sẵn với email của bạn. Để sử dụng Giftcard này, bạn chỉ cần làm 2 bước sau đây:

Bước 0: Nếu bạn chưa từng có tài khoản, hãy đăng ký nhé. CHÚ Ý: bạn nhớ sử dụng đúng email mà bạn nhận được Giftcard. Ví dụ: nếu bạn nhận được Giftcard trong email abc123@gmail.com thì bạn phải dùng abc123@gmail.com để tạo tài khoản/đăng nhập. Bạn không được sử dụng bất cứ email nào khác nhé.

Bước 1: Đăng nhập vào trang thinkingschool.vn sử dụng email mà bạn nhận được giftcard.

Bước 2: Bạn tìm mua khóa học như bình thường. Khi đến phần Thanh toán, Giftcard sẽ tự động hiện ra để bạn sử dụng.

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc Giftcard không hiển thị đúng như kỳ vọng –> đừng ngần ngại liên hệ với Thinking School nhé.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?