Quy định khi tham gia các khóa học cộng đồng

  1. Mỗi học viên chỉ được đăng ký 1 khóa cộng đồng tại 1 thời điểm
  2. Học viên cần xem kỹ và tuân thủ các quy định của Thinking School đối với các khóa học dành cho cộng đồng
  3. Thinking School giữ quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu học viên không tuân thủ quy định
  4. Các khóa đào tạo của Thinking School đều là các khóa đào tạo chuyên nghiệp, nghiêm túc và yêu cầu cao. Các khóa này không miễn phí. Tại một số thời điểm và lý do cụ thể, Thinking School chọn không tính phí một số khóa nhất định cho một số đối tượng cụ thể để thực thi trách nhiệm vì cộng đồng của mình
  5. Các bài tập, tư liệu, hình ảnh, clip của học viên thực hiện bài tập trong các khoá cộng đồng là tài sản của Thinking School. Thinking school có thể sừ dụng cho các mục đích giáo dục và truyền thông. Thông tin cá nhân của học viên, Thinking School tuyệt đối không cung cấp cho bên thứ 3
  6. Hoàn thành và có chứng chỉ khóa học “Hướng dẫn sử dụng cho học viên” là điều kiện bắt buộc với bất cứ ai muốn đăng ký các khóa học vì cộng đồng
  7. Nếu không hoàn thành khóa đã đăng ký, sẽ không được đăng ký bất kỳ khóa học cộng đồng nào khác của Thinking School trong vòng 6 tháng
  8. Các doanh nghiệp, trường học, đơn vị muốn đăng ký các khóa này riêng cho đơn vị mình có thể liên hệ với Thinking School để được chào giá cụ thể.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?